IKGOLAGANYE LE RONA

Re ka rata go utlwa go tswa go wena. Romela dipotso le dikakgelo mme re tla boela ko go wena.

Tsa Baithaopi

Re go laletsa gore godimo ga dithuto tsa Baebele o re eme nokeng ka go reka dithuto tse, kgotsa ka moneelo, kana go direla le rona.